banner banner banner banner

ดูหนังฟรีได้แบบไม่เสียเงินหรือเลือกดูหนังออนไลน์อัพเดตใหม่ก่อนใคร

เลือกหนังที่จะดูได้ตามหมวดหมู่หรือเลือกดูหนังออนไลน์ที่อัพใหม่ได้ที่หน้าแรก

เลือกดูหนังตามปีที่ฉาย

0 /10

The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ ในช่วงราชวงศ์หมิง หลัวสิบเอ็ด คุณหนูสิบเอ็ดสกุลหลัว เป็นบุตรีอนุภรรยาที่มีฐานะต่ำต้อย แต่ก็มีความคิดเป็นของตนเอง เชื่อว่าสตรีไม่ควรจำกัดสายตาของตนเองอยู่เพียงในเรือน นางหวังว่าจะอาศัยความสามารถในการเย็บปักอันยอดเยี่ยม นำพาไปสู่ชีวิตที่เป็นอิสระ แต่แล้วกลับจับพลัดจับผลูต้องไปแต่งงานกับหย่งผิงโหวแม่ทัพใหญ่สวีลิ่งอี๋ นางใช้จิตใจที่มองโลกในแง่ดีในการปฏิบัติต่อทุกคนที่อยู่รอบตัว อาศัยความพากเพียรจนได้รับความไว้วางใจจากผู้คนในสกุลสวีได้รับหน้าที่ให้ดูแลกิจการในตระกูล สวีลิ่งอี๋ถูกความดีงามของหลัวสิบเอ็ดดึงดูดจนจิตใจเริ่มหวั่นไหว ทั้งคู่ผ่านเรื่องราวและอุปสรรคมาด้วยกันจนความรักค่อย ๆ ก่อกำเนิด เป็นการแต่งงานก่อนแต่รักและเข้าใจกันในภายหลัง ภายใต้การสนับสนุนของสามี หลัวสิบเอ็ดเปิดหอเย็บปักเซียนหลิง พยายามถ่ายทอดศิลปะการเย็บปัก ส่วนหย่งผิงโหวสวีลิ่งอี๋ ต้องการปกป้องบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข พัฒนาชีวิตของราษฎร ผลักดันการเปิดกว้างทางทะเล หลังผ่านอุปสรรคมากมาย ขณะที่สกุลสวีกำลังเผชิญหน้ากับภัยใหญ่ที่จะถูกประหารล้างตระกูล สองสามีภรรยาก็ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขสถานการณ์เลวร้าย ช่วยให้สกุลสวีปลอดภัย สุดท้ายยังสามารถผลักดันการยกเลิกข้อห้ามทางทะเล ทำให้การค้าขายทางทะเลเจริญรุ่งเรือง ราษฎรตามแนวทะเลมีชีวิตที่เป็นสุข สองสามีภรรยารักใคร่ปรองดอง เชื่อใจและมั่นคงในความรัก ร่วมกันผจญลมฝนในชีวิต จนกลายเป็นเรื่องราวชีวิตอันน่าอัศจรรย์ขึ้น

The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 1
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 2
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 3
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 4
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 5
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 6
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 7
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 8
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 9
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 10
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 11
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 12
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 13
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 14
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 15
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 16
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 17
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 18
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 19
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 20
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 21
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 22
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 23
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 24
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 25
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 26
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 27
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 28
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 29
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 30
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 31
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 32
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 33
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 34
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 35
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 36
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 37
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 38
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 39
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 40
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 41
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 42
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 43
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 44
The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ - Ep 45

ดูหนังตามหมวดหมู่เลือกหมวดหมู่ต่างๆเพื่อดูหนังออนไลน์

ประเภทของหนัง ดูหนังต่างๆตามประเภทที่จัดไว้ คิกเพื่อดูหนังออนไลน์

ดูหนัง ก่อนใครอัพเดตไวก่อนใครในปี2020สำหรับคนที่ชอบ ดูหนังออนไลน์ สามารถคลิกหนังที่อยากรับชมได้เลย ในเว็บ ดูหนังออนไลน์